dr hab. Agnieszka Laskowska - Hulisz, prof. UMK

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, autorka publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego, w tym w szczególności procesu cywilnego oraz międzynarodowego postępowania cywilnego. Prowadzi szkolenia m.in. dla komorników sądowych, radców prawnych oraz aplikantów radcowskich.