Zapowiedź

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 151,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień w przedsprzedaży ›

Redakcja: prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła

Autor: dr Joanna Derlatka, prof. USz dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. dr hab. Mariusz Jabłoński, prof. UŁ dr hab. Robert Kulski, dr hab. Agnieszka Laskowska - Hulisz, dr hab. Piotr Rylski, dr hab. Tadeusz Zembrzuski

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, to publikacja która wychodzi naprzeciw zmianom wprowadzonym do sądowego postepowania egzekucyjnego wynikającym z ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.), które weszły w... więcej ›

Opis książki

Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe wyzwania i perspektywy, to publikacja która wychodzi naprzeciw zmianom wprowadzonym do sądowego postepowania egzekucyjnego wynikającym z ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771 ze zm.), które weszły w życie 1.1.2019 r. i nadal budzą duże zainteresowanie ze strony przedstawicieli nauki praw i praktyki. Ustawa o komornikach oprócz uregulowania statusu prawnego, funkcji, praw i obowiązków oraz kwestii ustrojowych komornika sądowego, wprowadza również istotne zmiany w zakresie sądowego postępowania egzekucyjnego. Zmiany te polegają na wprowadzeniu w Kodeksie postępowania cywilnego uregulowań nowych lub nowelizacji dotychczasowych. Podyktowane są one w pewnym zakresie potrzebą dostosowania do uregulowań zawartych w nowej ustawie o komornikach sądowych, kształtującej nieco odmiennie w pewnych segmentach status prawny, funkcje komornika sądowego, jego prawa i obowiązki, w tym odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

Drugą przyczynę wprowadzonych zmian stanowi dążenie ustawodawcy wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom społecznym do usprawnienia, uproszczenia i przyśpieszenia postępowania egzekucyjnego przy jednoczesnym zapewnieniu należytej ochrony interesów i praw uczestników tego postępowania oraz osób trzecich, które znalazły się w zasięgu „oddziaływania" prowadzonej egzekucji.

Publikacja omawia:

 • charakter prawny zastrzeżeń do oszacowania wartości ruchomości przez komornika sądowego,
 • dozór zajętych ruchomości w egzekucji sądowej z ruchomości,
 • konstytucyjność zmian w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonych KomSądU,
 • nowe zasady egzekucyjnego zajęcia ruchomości,
 • nowy kształt postępowania ze skargi na czynności komornika,
 • złożenie przez dłużnika wykazu majątku komornikowi sądowemu w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych (art. 8011 KPC),
 • wnioski wierzyciela złożone w celu szykany dłużnika,
 • zarządzenia sądu z urzędu a odpowiedzialność odszkodowawcza komornika sądowego i Skarbu Państwa.

Rozważania zawarte w niniejszym opracowaniu nie ograniczają się jednak do wskazania i analizy problemów, lecz zawierają również propozycje ich rozwiązań z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Całość opracowania może zatem posłużyć pracownikom wymiaru sprawiedliwości, w tym zwłaszcza komornikom oraz wszystkim osobom zajmujących się postępowaniem egzekucyjnym. Może też być przydatna w pracach legislacyjnych w odniesieniu do tych uregulowań, które rodzą wątpliwości lub zastrzeżenia, w tym co do zgodności z ustawą zasadniczą, poprawności legislacyjnej oraz zgodności z prawami materialnymi przyznanymi w Konstytucji.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do komorników sądowych, asesorów komorniczych i sędziów. Ponadto książka jest kierowana do adwokatów, radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych oraz wszystkich osób mających na co dzień związek z sądowym postępowaniem egzekucyjnym.

Szczegóły

 • Seria: Monografie Prawnicze
 • Premiera: Luty 2020 r.
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 250
 • ISBN: 978-83-8198-216-0
 • EAN: 9788381982160