dr Agnieszka Pyrzyńska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego, Komisarz Wyborczy we Włocławku I; zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach prawa wyborczego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania administracji wyborczej; autorka licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i wyborczego.