dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Prof. nadzw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, p.o. kierownika Katedry Postępowania Karnego UJ, autor ponad 100 publikacji, głównie z zakresu postępowania karnego; jego zainteresowania badawcze to postępowania karne szczególne i odrębne, prawo wykroczeń i karne skarbowe oraz konsensualizm procesowy i udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości.