dr Angelika Kurzawa

Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Współopiekun naukowy Koła Naukowego Prawa Administracyjnego Uczelni Łazarskiego. Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zainteresowania naukowe autorki skupiają się wokół weryfikacji decyzji administracyjnych, dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, sądowej kontroli działalności administracji publicznej, publicznoprawnych obowiązków przedsiębiorców oraz rozstrzyganiu sporów cywilnoprawnych przez organy administracji publicznej.

 • Sądowa kontrola działalności organów regulacyjnych
  15% taniej
  Promocja
  Monografia jest pierwszym opracowaniem naukowym całościowo omawiającym problematykę sądowej kontroli działalności organów regulacyjnych, pokazującym jednocześnie złożoność tego zagadnienia, ale...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2021 | Wersja: Druk, PDF
  152,15 zł 179,00 zł
  Monografia jest pierwszym opracowaniem naukowym całościowo omawiającym problematykę sądowej kontroli działalności organów regulacyjnych, pokazującym jednocześnie złożoność tego zagadnienia, ale...