Anna Skalak

Magister prawa UJ, aplikantka notarialna w Krakowskiej Izbie Notarialnej. Pracę magisterską pt.: „Tajemnica obrończa – uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda” obroniła w Katedrze Postępowania Karnego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki dowodowej w procesie karnym. Ponadto do kręgu jej zainteresowań należą zagadnienia cywilistyczne, w szczególności prawo rzeczowe.

 • Postępowanie karne a inne postępowania represyjne
  %
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2016 | Wersja: PDF
  75,65 zł
  89,00 zł
  Najniższa cena: 71,20 zł
  Zgodnie z tytułem tej publikacji, celem książki jest przedstawienie wzajemnych interakcji między postępowaniem karnym, a innymi postępowaniami represyjnymi. Zadanie to jest niezwykle trudne nie...