r.pr. Anna Wijkowska

Radca prawny, specjalizuje się w doradztwie pracodawcom w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, a także prowadzeniem postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej; autorka artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.