Bartosz Kotowicz

Doktorant Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Członek Centrum Badań Procesu Legislacyjnego Uczelni Łazarskiego. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, w tym komentarza do Prawa zamówień publicznych.