Dariusz Celiński

Przebieg edukacji prawniczej:

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1990-1995),
  • aplikacja sądowa we właściwości Sądu Wojewódzkiego w Katowicach (1995-1997),
  • aplikacja notarialna we właściwości Izby Notarialnej w Katowicach (1998-2001).

Kariera zawodowa:

  • asesor notarialny 2001-2004,
  • od 2004 (nadal) - notariusz w Tychach.

Zainteresowania badawcze:

  • prawo cywilne,
  • prawo o notariacie.

Uczestnictwo w gremiach prawniczych:

  • członek centrum naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego,
  • Przewodniczący Zespołu ds. Legislacji Stowarzyszenia Notariuszy RP.