dr Piotr Marquardt

Od 2011 roku notariusz w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracował jako wykładowca akademicki na uczelniach państwowych i prywatnych, prowadzi wykłady na aplikacji radcowskiej i notarialnej. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym między innymi monografii „Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców" oraz „Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej". Członek Zespołu ds. Legislacji Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej oraz arbiter w Pierwszym Elektronicznym Sądzie Polubownym Ultima Ratio w Warszawie. Współpracownik Polskiego Instytutu Notarialnego Polinot. W ramach działalności społecznej - prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.