Krzysztof Beger-Smurzyński

Przebieg edukacji prawniczej:

  • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2000-2005),
  • aplikacja notarialna (2007-2010),
  • asesura notarialna (2010-2013).

Kariera zawodowa:

  • od 2013 (nadal) - notariusz.

Zainteresowania badawcze:

  • prawo cywilne,
  • prawo o notariacie,
  • prawo ochrony danych osobowych.

Uczestnictwo w gremiach prawniczych:

  • Członek Zespołu do Spraw Legislacji Stowarzyszenia Notariuszy RP.