prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik

Profesor w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN, wcześniej pracownik naukowy Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN (2006-2013) oraz Katedry Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS (1999-2006). Autor opracowań z zakresu stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, prawa konkurencji i prawa rynku wewnętrznego. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego; Fundacji Fulbrighta oraz Centrum Europejskiego Natolin. Laureat XXIX konkursu „Państwa i Prawa" (2004) za doktorat „Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze". Laureat nagrody CARS 2013, II nagrody w XLIX konkursie „Państwa i Prawa" (2014) oraz nagród Ministra Gospodarki, Urzędu Patentowego RP oraz Związku Banków Polskich za monografię „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej".

W latach 2006-2014 członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Od grudnia 2014 r. sędzia Sądu Najwyższego. Orzekał w wielu składach występujących z pytaniami prejudycjalnymi oraz wykonujących orzeczenia TS w sprawach unijnych z zakresu ochrony konkurencji, ochrony konsumentów, pomocy publicznej, regulacji rynków, ubezpieczeń społecznych oraz praworządności (w tym C-585/18 A.K. i in.).