prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik

Doktor habilitowany nauk prawnych, Zakład Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w Warszawie.