prof. INP PAN dr hab. Dawid Miąsik

Profesor w Zakładzie Prawa Europejskiego INP PAN, wcześniej pracownik naukowy Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN (2006-2013) oraz Katedry Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS (1999-2006). Autor opracowań z zakresu stosowania prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe, prawa konkurencji i prawa rynku wewnętrznego. Stypendysta Fundacji im. Stefana Batorego; Fundacji Fulbrighta oraz Centrum Europejskiego Natolin. Laureat XXIX konkursu „Państwa i Prawa" (2004) za doktorat „Reguła rozsądku w prawie antymonopolowym. Studium prawnoporównawcze". Laureat nagrody CARS 2013, II nagrody w XLIX konkursie „Państwa i Prawa" (2014) oraz nagród Ministra Gospodarki, Urzędu Patentowego RP oraz Związku Banków Polskich za monografię „Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej".

W latach 2006-2014 członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Od grudnia 2014 r. sędzia Sądu Najwyższego. Orzekał w wielu składach występujących z pytaniami prejudycjalnymi oraz wykonujących orzeczenia TS w sprawach unijnych z zakresu ochrony konkurencji, ochrony konsumentów, pomocy publicznej, regulacji rynków, ubezpieczeń społecznych oraz praworządności (w tym C-585/18 A.K. i in.).

 • In varietate concordia. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza
  %
  Księgi jubileuszowe stanowią zbiory artykułów będących naukową refleksją, która jest dedykowana jubilatom. Dzieła zebrane w tych księgach, z uwagi na szerokie spektrum poruszanych tematów,...
  Seria: Księgi pamiątkowe
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  322,15 zł
  379,00 zł
  Najniższa cena: 284,25 zł
  Księgi jubileuszowe stanowią zbiory artykułów będących naukową refleksją, która jest dedykowana jubilatom. Dzieła zebrane w tych księgach, z uwagi na szerokie spektrum poruszanych tematów,...
 • Zasady i prawa podstawowe. System Prawa Unii Europejskiej. Tom 2
  %
  Zasady prawa Unii Europejskiej i prawa podstawowe. Tom II z serii Systemu Prawa Unii Europejskiej w sposób kompleksowy i wszechstronny przedstawia złożoną problematykę podstawowych zasad porządku...
  Seria: System Prawa Unii Europejskiej
  Rok wydania: 2022 | Wersja: Druk
  381,65 zł
  449,00 zł
  Najniższa cena: 336,75 zł
  Zasady prawa Unii Europejskiej i prawa podstawowe. Tom II z serii Systemu Prawa Unii Europejskiej w sposób kompleksowy i wszechstronny przedstawia złożoną problematykę podstawowych zasad porządku...
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz
  %
  W komentarzu w sposób szczegółowy i kompletny omówiono poszczególne artykuły Karty Praw Podstawowych, która wprowadza obywatelstwo Unii i systematyzuje prawa dotyczące jednostek wynikające z...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2019 | Wersja: Druk
  339,15 zł
  399,00 zł
  Najniższa cena: 299,25 zł
  W komentarzu w sposób szczegółowy i kompletny omówiono poszczególne artykuły Karty Praw Podstawowych, która wprowadza obywatelstwo Unii i systematyzuje prawa dotyczące jednostek wynikające z...
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
  %
  Praktyczne opracowanie tematu: Drugie wydanie komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów to prawie 1600 stron w nowym, większym formacie, praktycznego, wnikliwego omówienia...
  Seria: Duże Komentarze Becka
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  209,40 zł
  349,00 zł
  Najniższa cena: 209,40 zł
  Praktyczne opracowanie tematu: Drugie wydanie komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów to prawie 1600 stron w nowym, większym formacie, praktycznego, wnikliwego omówienia...
 • Europeizacja prawa administracyjnego. System Prawa Administracyjnego. Tom 3
  %
  Tom 3 Systemu Prawa Administracyjnego został poświęcony zagadnieniom dotyczącym europeizacji prawa administracyjnego. W Rozdziale I zostały przedstawione pojęcia i konteksty europeizacji prawa...
  Seria: System Prawa Administracyjnego
  Rok wydania: 2014 | Wersja: Druk
  296,65 zł
  349,00 zł
  Najniższa cena: 261,75 zł
  Tom 3 Systemu Prawa Administracyjnego został poświęcony zagadnieniom dotyczącym europeizacji prawa administracyjnego. W Rozdziale I zostały przedstawione pojęcia i konteksty europeizacji prawa...
 • Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego. Tom 15
  %
  Kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu prawa konkurencji. Obejmuje w szczególności materię dwóch polskich ustaw: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjioraz o ochronie konkurencji i...
  Seria: System Prawa Prywatnego
  Rok wydania: 2013 | Wersja: Druk
  296,65 zł
  349,00 zł
  Najniższa cena: 261,75 zł
  Kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu prawa konkurencji. Obejmuje w szczególności materię dwóch polskich ustaw: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjioraz o ochronie konkurencji i...