prof. dr hab. Marian Kępiński †

Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.