Prawo konkurencji. System Prawa Prywatnego. Tom 15

 • 349,00 zł z VAT
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu prawa konkurencji. Obejmuje w szczególności materię dwóch polskich ustaw: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjioraz o ochronie konkurencji i konsumentów, a także prawa unijnego i międzynarodowego z tego zakresu. aktualny stan... więcej ›

Opis książki

Kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu prawa konkurencji.

Obejmuje w szczególności materię dwóch polskich ustaw: o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjioraz o ochronie konkurencji i konsumentów, a także prawa unijnego i międzynarodowego z tego zakresu.

 • aktualny stan prawny
 • orzecznictwo sądów oraz decyzji Prezesa UOKIK
 • obszerna literatura przedmiotu
 • omówienie aktów prawa unijnego oraz odniesienie do rozwiązań przyjętych w innych krajach

W opracowaniu zostały przedstawione następujące zagadnienia:

z kwestii ogólnych:

 • systematyka prawa konkurencji,
 • rozwój polskiego prawa konkurencji,
 • międzynarodowe i europejskie prawo konkurencji,

z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji:

 • podstawowe pojęcia używane w ustawie takie, jak nieuczciwa konkurencja, a także chronione interesy i podmioty,
 • zakres zastosowania ustawy,
 • klauzula generalna zakazu nieuczciwej konkurencji,
 • oznaczenia odróżniające,
 • oznaczenia geograficzne,
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • ochrona funkcjonowania rynku,
 • regulacja reklamy (reklama zakazana, nieuczciwa, wprowadzająca w błąd, ukryta, porównawcza)
 • rozpowszechnianie informacji nieprawdziwych,
 • regulacja sprzedaży (sprzedaż premiowana, lawinowa, nadmierna sprzedaż marek właściciela),
 • odpowiedzialność cywilnoprawna za czyny nieuczciwej konkurencji,

z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów:

 • związki między prawem konkurencji a ochroną konsumentów,
 • konkurencja jako przedmiot ochrony, interes publiczny (pojęcie, zakres, funkcje),
 • zakres zastosowania ustawy,
 • porozumienia ograniczające konkurencję (formy, rodzaje, generalny zakaz, wyłączenia spod zakazu, skutki naruszenia zakazu),
 • wyłączenia grupowe,
 • zakaz nadużywania pozycji dominującej,
 • kontrola koncentracji przedsiębiorców,
 • postępowanie przed Prezesem UOKiK,
 • współpraca instytucjonalna w ramach Europejskiej Sieci Konkurencji,
 • postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ochrony konkurencji,
 • sankcje z tytułu naruszeń ustawy (cywilnoprawne, administracyjne, karne),
 • regulacje szczegółowe (telekomunikacja, energetyka, kolej, lotnictwo, poczta),
 • ochrona konkurencji w prawie karnym.

Zespół autorski tworzą wybitni specjaliści z tej dziedziny, przedstawiciele różnych ośrodków naukowych, a także praktycy. Wymienione zagadnienia opracowano z najwyższą starannością – teksty dokładnie analizują aktualny stan prawny, ale także odwołują się do regulacji historycznych i propozycji nowych unormowań. Równolegle omówiono odpowiednie akty prawa unijnego i odniesiono się do rozwiązań przyjętych w innych krajach. Praktyczne funkcjonowanie poszczególnych instytucji zostało zweryfikowane przez analizę orzecznictwa sądów (SN, NSA, SOKiK, a wcześniej Sądu Antymonopolowego, sądów apelacyjnych), a także decyzji Prezesa UOKiK. Przedstawiane poglądy odniesiono do stanowisk wyrażonych wcześniej w doktrynie prawa. Wskazano obszerną literaturę przedmiotu, jednak z zachowaniem krytycznej oceny jej treści.

Te wszystkie czynniki składają się na wyjątkowe, pełne, najwyższej jakości opracowanie prawa konkurencji dostępne na rynku.

System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawa konkurencji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Prywatnego
 • Rok wydania: 2013
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1532
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 2000 g
 • ISBN: 978-83-255-5216-9
 • EAN: 9788325552169
 • Kod serwisu: 00517700

Kategorie