Edyta Bielak-Jomaa

Doktor nauk prawnych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2012 r. do kwietnia 2015 r., czyli do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 r. – kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Organizatorka konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych. Jest autorką kilkudziesięciu opracowań z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz problematyki rynku pracy.