dr Edyta Bielak-Jomaa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ). W 2003 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta. Od 2012 r. do kwietnia 2015 r., czyli do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ, a od 2013 r. utworzonego przez siebie, Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ. Od 2015 r. zajmowała stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Była organizatorką konferencji i debat poświęconych problematyce danych osobowych, takich m.in., jak: „Dane medyczne – granice wykorzystywania i ochrona", „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych", „Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska – granice przywileju medialnego", „Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych", „Ochrona danych osobowych a wybory", „Sędzia – osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych" (współorganizator Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA). Uczestniczka licznych konferencji polskich i międzynarodowych dotyczących problematyki ochrony danych osobowych i prywatności. Jest wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni ale równi" dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy.

Autorka wielu opracowań z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz problematyki rynku pracy, opinii prawnych, współautorka komentarzy do Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie danych osobowych, współredaktor publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu.

 • Monitoring zgodny z RODO. Praktyczny poradnik z wzorami dla sektora publicznego i prywatnego
  %
  Kompleksowy poradnik szczegółowo opisujący wszystkie aspekty stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu w zatrudnieniu w sektorze prywatnym i publicznym. Atutem poradnika są wzory, które...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2020 | Wersja: Druk
  126,65 zł
  149,00 zł
  Najniższa cena: 119,20 zł
  Kompleksowy poradnik szczegółowo opisujący wszystkie aspekty stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu w zatrudnieniu w sektorze prywatnym i publicznym. Atutem poradnika są wzory, które...
 • Ochrona danych osobowych medycznych
  %
  Praktyczny poradnik o ochronie danych osobowych medycznych Przetwarzanie danych osobowych towarzyszy każdemu przejawowi aktywności gospodarczej – od danych osobowych klientów poczynając, poprzez...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  109,65 zł
  129,00 zł
  Najniższa cena: 103,20 zł
  Praktyczny poradnik o ochronie danych osobowych medycznych Przetwarzanie danych osobowych towarzyszy każdemu przejawowi aktywności gospodarczej – od danych osobowych klientów poczynając, poprzez...