adw. Klara Andres

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu „Prawo Medyczne i Bioetyka” w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego – aktualnie w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej dotyczącej sprawców przestępstw z orzeczoną ograniczoną poczytalnością. Od samego początku swej ścieżki zawodowej zajmuje się szeroko pojętym prawem karnym, w tym w szczególności odpowiedzialnością karną personelu medycznego za błąd w sztuce lekarskiej. Specjalizuje się w  prawie medycznym.

 • Ochrona danych osobowych medycznych
  Bestseller
  Praktyczny poradnik o ochronie danych osobowych medycznych Przetwarzanie danych osobowych towarzyszy każdemu przejawowi aktywności gospodarczej – od danych osobowych klientów poczynając, poprzez...
  Seria: Prawo w praktyce
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk
  122,55 zł 129,00 zł
  Praktyczny poradnik o ochronie danych osobowych medycznych Przetwarzanie danych osobowych towarzyszy każdemu przejawowi aktywności gospodarczej – od danych osobowych klientów poczynając, poprzez...