dr Elwira Macierzyńska-Franaszczyk

Prawniczka, cywilistka, dr nauk prawnych, exMBA; adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego; współpracuje naukowo z European Legal Study Institute w Uniwersytecie Osnabrück; członkini European Law Institute (ELI Wiedeń). W latach 2012-2015 członkini zespołu roboczego do spraw prawa umów o świadczenie usług Komisji Kodyfikacyjnej ds. prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie zobowiązań, prawie spadkowym, prawie nowych technologii i prawie konsumenckim. Jest autorką publikacji poświęconych polskiemu i europejskiemu prawu prywatnemu; uczestniczką krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.