dr Mateusz Grochowski

Doktor nauk prawnych, LL.M. (Yale Law School), adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN i w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, obecnie prowadzi badania w ramach stypendium podoktorskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek redakcji kwartalnika „Studia Prawa Prywatnego”. Dwukrotny stypendysta Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Odbył staże badawcze, m.in. w European University Institute (Florencja), na Università degli Studi di Trento (Trydent) oraz w Fordham Law School (Nowy Jork). Autor publikacji z zakresu teorii prawa prywatnego, prawa umów i europejskiego prawa prywatnego.