dr hab. Ewa Kowalewska

Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na aplikacji radcowskiej i notarialnej. Autorka monografii „Kontrola dewizowa wykonywana przez Narodowy Bank Polski” oraz wielu publikacji z zakresu prawa rynku finansowego, głównie prawa bankowego, oraz z zakresu prawa podatkowego i prawa finansów publicznych, ponadto autorka m.in. haseł do Wielkiej Encyklopedii Prawa.