dr Ewa Wójtowicz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego w Instytucie Prawa Cywilnego.