dr Grzegorz Materna

Doktor nauk prawnych, Zakład Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN. Departament Ochrony Konkurencji UOKiK.