dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor INP PAN, radca prawny.