dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Doktor habilitowany nauk prawnych. Profesor INP PAN. Kierownik Zakładu Prawa Konkurencji INP PAN oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa ochrony konkurencji i konsumentów. Radca prawny związany z kancelarią Hansberry Tomkiel.