dr Iwona B. Mika

Doktor nauk prawnych, asystentka w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ w Krakowie, autorka publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa spółek.