prof. dr hab. Stanisław Włodyka †

Emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego (założyciel i były kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ), adwokat w Kancelarii Obsługi Prawnej Firm w Krakowie, dyrektor naczelny Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Profesor S. Włodyka jest również redaktorem i współautorem serii Prawo Gospodarcze i Handlowe Wydawnictwa C.H. Beck.