Izabela Gawłowicz

Pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, wykładowca na dwujęzycznym studium podyplomowym „European Master in Law and Policies of European Integration: European Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism” realizowanym we współpracy czterech europejskich uniwersytetów. Zainteresowania naukowe obejmują m. in.: międzynarodowe sadownictwo, ochronę praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem systemu europejskiego, ochronę dyplomatyczna, pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, charakter prawny protokołu dyplomatycznego.

 • Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości
  Autorka identyfikuje wkład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwój międzynarodowego prawa dyplomatycznego. Uważa, że tam, gdzie z różnych przyczyn niewydolne procedury kształtowania...
  Seria: Monografie Prawnicze
  Rok wydania: 2018 | Wersja: Druk, PDF
  141,55 zł 149,00 zł
  Autorka identyfikuje wkład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwój międzynarodowego prawa dyplomatycznego. Uważa, że tam, gdzie z różnych przyczyn niewydolne procedury kształtowania...
 • Międzynarodowe prawo dyplomatyczne - wybrane zagadnienia
  Skrypt "Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia" zawiera omówienia ważniejszych instytucji prawa dyplomatycznego, w tym m.in.: immunitet dyplomatyczny, funkcje...
  Seria: Skrypty Becka
  Rok wydania: 2011 | Wersja: PDF
  46,55 zł 49,00 zł
  Skrypt "Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia" zawiera omówienia ważniejszych instytucji prawa dyplomatycznego, w tym m.in.: immunitet dyplomatyczny, funkcje...