r.pr. Jakub Kortus

prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, zajmując się w praktyce zawodowej prawem samorządowym, procedurą administracyjną i sądowoadministracyjną. Obsługuje jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki komunalne, przygotowując projekty uchwał, decyzji administracyjnych, porozumień międzygminnych oraz wydając opinie prawne na potrzeby bieżącego funkcjonowania. Posiada także doświadczenie w obszarze prawa zamówień publicznych, przeprowadzając postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wydając opinie prawne w tym obszarze. Samorządowiec pełniący funkcje radnego gminy.