dr Joanna Karnat

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe Prawo Dowodowe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie Prawa Karnego Gospodarczego dla Sędziów i Prokuratorów na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Odbyła aplikację prokuratorską i obecnie pracuje jako prokurator delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.