dr Joanna Podgórska-Rykała

Prawniczka, politolożka i administratywistka. Specjalistka z zakresu polityki publicznej, dialogu obywatelskiego, deliberacji i prawa samorządu terytorialnego. Zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na stanowisku adiunkta. Pełni również funkcję zastępcy Dyrektora ds. Nauki. Autorka, współautorka i redaktorka ponad 100 publikacji, w tym monografii, komentarzy do ustaw i artykułów naukowych, a także ekspertyz, raportów z badań oraz artykułów publicystycznych. Oprócz doświadczenia uniwersyteckiego posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i kierowaniu organizacjami pozarządowymi. Angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, najpierw jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta (2003-2006), a potem radna Rady Miejskiej (2006-2010 i 2014-2018).