Prawo o fundacjach. Komentarz do ustawy o fundacjach. Działalność fundacji w praktyce. Wzory dokumentów

Promocyjna cena
%
 • 126,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 119,20 zł
  Cena katalogowa: 149,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczna publikacja przygotowana dla instytucji i osób zainteresowanych problematyką prawa fundacyjnego, zawierająca komentarz do ustawy o fundacjach, który odnosi się do aktualnych problemów, z jakimi mają do czynienia osoby pełniące rolę członków organów fundacji, np. zarządu fundacji, oraz uwzględniający najnowsze zmiany w prawie. Dodatkową wartością publikacji jest część poświęcona praktycznym aspektom funkcjonowania fundacji w praktyce oraz część zawierająca wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Publikacja została przygotowana dla instytucji i osób zainteresowanych problematyką prawa fundacyjnego i składa się z trzech części:

 • praktycznego komentarza do ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 • opisowego omówienia najważniejszych zagadnień związanych z praktycznymi aspektami działalności fundacji,
 • wzorów dokumentów niezbędnych w działalności fundacji.

Praktyczny komentarz do ustawy o fundacjach odnosi się do aktualnych problemów, z jakimi mają do czynienia osoby pełniące rolę członków organów fundacji, uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie o fundacjach wprowadzone:

 • ustawą z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła możliwość korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w głosowaniu władz fundacji w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (np. Skype lub Microsoft Teams),
 • ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która do prawa fundacyjnego wprowadziła przedłużenie (z mocy prawa) kadencji zarządu fundacji lub jej innych organów do czasu wyborów członków tych organów na nową kadencję – nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Powyższe zmiany mają duże znaczenie praktyczne. Wskazują bowiem możliwość wykorzystania rozwiązań teleinformatycznych poza okresami pandemii – jako stały element funkcjonowania władz fundacji. Natomiast, wydłużenie kadencji zarządu fundacji lub innych jej organów na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, usuwa niepewność prawną związaną z funkcjonowaniem tych fundacji, których koniec kadencji organów prawnych przypada na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Najważniejsze atuty komentarza do ustawy o fundacjach to:

 • uwzględnienie najnowszych zmian legislacyjnych, dorobku doktryny i orzecznictwa,
 • dokładnie omówiona istota fundacji (z podziałem na fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej i fundacje prowadzące działalność gospodarczą),
 • wskazanie podstawowych walorów fundacji (w tym dotyczących optymalizacji podatkowych),
 • szczegółowo omówione zasady tworzenia i funkcjonowania fundacji w obrocie prawnym (także w odniesieniu do innych podmiotów prawa cywilnego),
 • szeroko skomentowane przepisy dotyczące organów fundacji (w tym dotyczące odpowiedzialności ich członków), kontroli i nadzoru, zasad łączenia się fundacji i okoliczności skutkujących ich likwidacją,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na sprawy związane z tworzeniem i zmianą postanowień statutowych w okresie „życia" fundacji.

Autorzy, obok komentowania poszczególnych jednostek redakcyjnych ustawy o fundacjach rozwijają również wątki okołoustawowe, zbieżne z poszczególnymi zagadnieniami. Uwzględniają dorobek nauki prawa, ekonomii, administracji i politologii, aby maksymalnie szeroko naświetlić komentowane zagadnienia. Dzięki publikacji Czytelnik dowie się przede wszystkim:

 • Co to jest fundacja i dlaczego powstaje?
 • Jakie fundacja przynosi korzyści dla fundatora?
 • Kto może być fundatorem?
 • Czym się różnią fundacje prywatnoprawne od fundacji publicznoprawnych?
 • Jakie są organy prawne fundacji?
 • Dlaczego w Polsce jest więcej fundacji niż np. stowarzyszeń?
 • Czy fundacje muszą być przedsięwzięciami charytatywnymi, czy mogą prowadzić działalność zarobkową?
 • Kto to jest destynatariusz fundacji?
 • Kto sprawuje kontrole i nadzór nad fundacjami i w jakim zakresie?
 • Jak przeprowadzić proces rejestracji fundacji w KRS i ewentualnych zmian aktualizacyjnych?
 • Czy fundacja może przynosić zyski i czy ten zysk można spożytkować – w szczególności na jakie cele?
 • Czy fundacja może aplikować o środki unijne i jak jest traktowana na gruncie prawa o funduszach europejskich?
 • W jaki sposób wypełniać obowiązki związane z raportowaniem o próbie prania brudnych pieniędzy z wykorzystaniem fundacji?
 • Kto może pełnić funkcję członka organów fundacji i w jaki sposób angażuje się go do współpracy?
 • Jak określa się strukturę organów fundacji?
 • Jakie rodzaje odpowiedzialności spoczywają na członkach organów fundacji?
 • W jakich formach prawnych podejmowane są decyzje organów fundacji?
 • Kto decyduje o wyborze przedsięwzięć, w jakie angażują się fundacje (określa ich cele społecznie i gospodarczo użyteczne)?

Prawo fundacyjne to nie tylko sama ustawa o fundacjach, traktująca wyłącznie o fundacjach prywatnoprawnych. Dlatego w drugiej części publikacji Czytelnik znajdzie omówienie najważniejszych aspektów działalności fundacji w praktyce. Zostały tam omówione takie zagadnienia takie jak:

 • fundacja jako organizacja pozarządowa,
 • fundacja jako organizacja pożytku publicznego,
 • fundacja jako partner administracji publicznej w realizacji zadań publicznych,
 • fundacja jako organizator zbiórki publicznej,
 • wolontariusz w fundacji,
 • fundacja jako podmiot zobligowany do udzielania informacji publicznej,
 • fundacja jako wykonawca zamówień publicznych,
 • fundacja jako beneficjent środków unijnych.

W trzeciej części książki znajduje się zbiór wzorów dokumentów związanych z działalnością fundacji. Są to:

 • wzór statutu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,
 • wzór statutu fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej,
 • wzór oświadczenia woli w sprawie wyboru członków zarządu,
 • wzór oświadczenia woli w sprawie wyboru właściwego ministra,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji o charakterze ogólnym,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie złożenia wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków unijnych w trybie konkursowym,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie zawarcia umowy o dofinansowanie projektu unijnego,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie złożenia oferty w odpowiedzi na ogłoszenie przez zamawiającego informacji o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie zawarcia umowy o zamówienie publiczne,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie zawarcia umowy darowizny,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie zmiany adresu,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie zlecenia obsługi prawnej i księgowej,
 • wzór uchwały Zarządu Fundacji w sprawie wykonania obowiązku informacyjnego dotyczącego przyjęcia lub realizowania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro za rok 2019,
 • wzór umowy o wolontariat.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 201
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 340 g
 • ISBN: 978-83-8198-853-7
 • EAN: 9788381988537
 • Kod serwisu: 00862800

Kategorie