r.pr. Karol Kupień

radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, zasad i form prowadzenia gospodarki komunalnej oraz samorządowego prawa pracy. W codziennej praktyce zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych oraz procesach restrukturyzacyjnych podmiotów realizujących zadania własne gminy. Członek rady nadzorczej spółki komunalnej. Autor licznych publikacji z zakresu bieżących problemów samorządu terytorialnego. Wykładowca na szkoleniach branżowych dla pracowników samorządowych.