dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, UŚ, sędzia SR

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie naukowej postępowanie cywilne, Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, Wydział I Cywilny delegowany na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego na stanowisko asystenta do Sądu Najwyższego, Dyrektor Biura Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, wykładowca Centrum ARS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autorka szeregu publikacji z zakresu postępowania cywilnego i prawa ochrony konsumentów.