prof. dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, UMCS

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, radca prawny.