prof. INP PAN dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk

Doktor habilitowany nauk prawnych, Zakład Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych PAN. Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.