dr Krzysztof Kucharski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwent kierunków prawo i administracja. Ukończył także: studia doktoranckie z zakresu nauk prawnych (WPiA UMK), Międzynarodowe Studia Podyplomowe Planowania Przestrzennego (Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej), a także Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta (przy WPiA UMK). Zainteresowania naukowe obejmują problematykę procesu inwestycyjno-budowlanego i prawa działalności gospodarczej.