Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz

 • 399,00 zł z VAT
  Najniższa cena: 339,15 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
 • Nawet 20% TANIEJ z kodem: RABAT20

  Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowe omówienie ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.), regulującej sposób postępowania wierzycieli oraz organów egzekucyjnych w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków. Uwzględnia najnowsze zmiany legislacyjne... więcej ›

Opis książki

Komentarz stanowi omówienie ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.), regulującej sposób postępowania wierzycieli oraz organów egzekucyjnych w przypadkach uchylania się zobowiązanych od wykonania ciążących na nich obowiązków.

Publikacja przedstawia następujące zagadnienia:

 • zasady ogólne i zasady prowadzenia egzekucji;
 • funkcjonowanie Rejestru Należności Publicznoprawnych, organów egzekucyjnych;
 • zawieszenie i umorzenie postępowania;
 • zbieg egzekucji oraz koszty egzekucyjne;
 • egzekucja należności pieniężnych;
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • postępowanie zabezpieczające;
 • odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne, w tym m.in.:

 • ustawę z 9.3.2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 556 ze zm.), wprowadzającą m.in. rozwiązania umożliwiające przymusowe dochodzenie należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w procedurze szczególnej od podmiotu, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska oraz dla którego państwem identyfikacji jest państwo inne niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja;
 • ustawę z 7.7.2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429 ze zm.), dotyczącą wprowadzenia do systemu prawnego nowego rodzaju świadczenia, tj. świadczenia wspierającego;
 • ustawę z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 2600), wprowadzającą przepis stanowiący o zaliczeniu do tej samej kategorii pierwszeństwa zaspokojenia należności obejmujących rentę z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz należności zasądzonych na rzecz pokrzywdzonego lub osób wykonujących prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, jak to aktualnie ma miejsce w odniesieniu do należności za pracę za okres 3 miesięcy oraz kosztów zwykłego pogrzebu zobowiązanego;
 • ustawę z 28.7.2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1681), wprowadzającą w art. 3a § 1 i 2 zmiany w zakresie odwołań ustawowych;
 • ustawę z 28.7.2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1523), która wprowadza zmiany o charakterze wynikowym będące konsekwencją zmian w ustawie nowelizującej;
 • ustawę z 7.7.2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. z 2023 r. poz. 1369), która w art. 8 w § 1 dotyczącym wyłączeń z egzekucji administracyjnej dodaje pkt 19 o treści „laptopy, laptopy przeglądarkowe oraz bony na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych przekazane w ramach wsparcia, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz.U. poz. 1369)";
 • ustawę z 26.5.2023 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1193), która w art. 3a w § 1 skreśla wyrazy ,,oraz opłat dodatkowych", a także uchyla pkt 4a, oraz w § 2 w pkt 1 skreśla wyrazy ,,w wezwaniu do wniesienia opłaty dodatkowej", a także uchyla § 3.

Komentarz jest adresowany do adwokatów, radców prawnych, sędziów, prokuratorów, komorników, organów administracji publicznej, w tym kontroli administracji skarbowej, a także do wszystkich osób zainteresowanych powyższą problematyką.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2024
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1024
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 1740 g
 • ISBN: 978-83-8291-846-5
 • EAN: 9788382918465
 • Kod serwisu: 00991000

Kategorie