dr hab. Maciej Bernatt

Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Warszawski. Adiunkt w Zakładzie Europejskiego Prawa Gospodarczego (Jean Monnet Chair on European Economic Law) Wydziału Zarządzania UW. Radca orzecznictwa i asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym.