dr Maciej Kiełbowski

Doktor nauk prawnych, adwokat w praktyce rozwiązywania sporów administracyjnych oraz sporów i arbitrażu kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jest absolwentem administracji i prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obronił rozprawę doktorską pt. Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego. Prowadził zajęcia dydaktyczne i szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego. Zajmuje się przede wszystkim szerokim spektrum sporów administracyjnych, głównie w zakresie procesu inwestycyjnego oraz zagadnień infrastrukturalnych, a także procesami sądowymi w sprawach gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji, przede wszystkim z dziedziny postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz dostępu do informacji publicznej.