dr Maciej Kiełbowski

Doktor nauk prawnych, adwokat w praktyce postępowań sądowych i arbitrażowych kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się przede wszystkim szerokim spektrum sporów administracyjnych, a także procesami sądowymi w sprawach gospodarczych i cywilnych. Jest autorem licznych publikacji, przede wszystkim z dziedziny postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Jest absolwentem administracji i prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie obronił rozprawę doktorską pt. Związanie sądu administracyjnego wyrokiem interpretacyjnym Trybunału Konstytucyjnego. Prowadził zajęcia dydaktyczne i szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego.