dr Małgorzata Frysztak

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego i Ekonomii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.