prof. dr hab. Marek Michalski

Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.