dr Małgorzata Malczyk

Adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka politologii na Wydziale Prawa i Administracji UJ o specjalności dziennikarskiej, odbyła aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego, obecnie adwokat uprzednio radca prawny, sędzia stałego sądu polubownego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Krakowie.