Marcin Klonowski

Magister prawa WPiA UJ, pracę magisterską pt. “Orzekanie niezależnie od kierunku zaskarżenia, granic zaskarżenia oraz podniesionych zarzutów na podstawie art. 440 k.p.k.” obronił w Katedrze Postępowania Karnego UJ. Uczestnik Sekcji Prawa Karnego Studenckiej Poradni Prawnej UJ. W zakresie jego zainteresowań leży problematyka granic postępowania odwoławczego, dowodów prywatnych, ochrony tajemnic zawodowych oraz konstytucyjnych aspektów procesu karnego.