dr hab. Mariusz Nawrocki, prof. USz

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Zajmuje się prawem karnym materialnym, niektórymi aspektami procesu karnego, procedury wykonywania orzeczeń w sprawach karnych i prawa wykroczeń. Absolwent Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Aktualnie zatrudniony w wymiarze sprawiedliwości.