Mariusz Ratajczak

Adwokat specjalizujący się w sprawach karno-gospodarczych, Sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego w Polskim Związku Łowieckim, z-ca członka ORA w Zielonej Górze oraz doktorant w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UJ. Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na zagadnieniach dotyczących przesłanek stosowania środków przymusu i trybach konsensualnych w polskim procesie karnym.