Mateusz Karciarz

Prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu; specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowego, procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej. W codziennej praktyce zajmuje się prawnymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komunalnych, zagadnieniami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tworzenia i funkcjonowania związków międzygminnych, przygotowywania projektów aktów prawa miejscowego czy dostępu do informacji publicznej. Prelegent na wielu seminariach i konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa administracyjnego, w tym samorządowego. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu prawa samorządowego i administracyjnego. Autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych oraz popularnonaukowych i branżowych, a także współautor kilkunastu monografii naukowych.