dr Michał Będkowski-Kozioł

LL.M.EUR.INT. (Dresden). Doktor nauk prawnych, p.o. Kierownika Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.