dr Michał Synowiec

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie innowacji finansowych oraz regulacyjnych aspektach działalności instytucji finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych, prawa umów oraz prawa własności intelektualnej.