dr Monika Kaczurak-Kozak

Doktor nauk ekonomicznych o specjalności rachunkowość, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, wykładowca uczelni publicznych, szkoleniowiec, autorka wielu artykułów i publikacji książkowych w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego.