dr Monika Nowikowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Cyberbezpieczeństwa i Prawa Nowych Technologii na Wydziale Prawa i Administracji w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa własności intelektualnej i mediów, specjalizująca się także w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, takich jak kontrola w Siłach Zbrojnych RP, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych; audytor wewnętrzny.