prof. nadzw. dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska

Doktor nauk prawnych oraz doktor nauk humanistrycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w katedrze DziKS Uniwersytetu kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.