dr hab. Monika Rejdak

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego UMCS w Lublinie, adwokat, autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa ochrony konkurencji i konsumentów.