Zapowiedź

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 312,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 329,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Marciniak

Autor: SSN dr Helena Ciepła, SNSA dr Arkadiusz Cudak, SSN Bronisław Czech, SSN Katarzyna Gonera, prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, SSO prof. UŚ dr hab. Krystian Markiewicz, dr Agnieszka Michnik, SSN prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Janusz Pietrzykowski †, dr Monika Rejdak, dr Andrzej Jan Szereda, SSN Tadeusz Żyznowski

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.: postępowania w sprawach... więcej ›

Więcej o książce

KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE MATERII

Kodeks postępowania cywilnego. Tom III. Komentarz do art. 425–729 zawiera szczegółowe omówienie dotyczące postępowań odrębnych, nieprocesowych oraz postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt, tj.:

 • postępowania w sprawach małżeńskich,
 • postępowania w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi,
 • postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • postępowania w sprawach o naruszenie posiadania,
 • postępowania w sprawach z zakresu regulacji energetyki,
 • postępowania w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego,
 • postępowania w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego,
 • postępowania w sprawach gospodarczych,
 • postępowania nakazowego i upominawczego,
 • postępowania uproszczonego,
 • europejskiego postępowania w sprawach transgranicznych,
 • postępowań elektronicznych,
 • spraw z zakresu prawa osobowego (uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu),
 • spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli (sprawy małżeńskie, inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze, sprawy z zakresu kurateli),
 • spraw z zakresu prawa rzeczowego (stwierdzenie zasiedzenia, stwierdzenie zasiedzenia, przepadek rzeczy, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu, postępowanie wieczystoksięgowe),
 • spraw z zakresu prawa spadkowego,
 • spraw z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego,
 • spraw depozytowych,
 • postępowania rejestrowego.

NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY

Niniejsze, 8. wydanie Komentarza ma zmieniony podział tomów. W pierwszych trzech tomach omówione zostało postępowanie rozpoznawcze, ponieważ objętość komentarza znacznie wzrosła. A w kolejnych dwóch pozostał materiał z zakresu postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego oraz sądu polubownego (arbitrażowego).

Ponadto niniejsze wydanie uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, w tym wynikające m.in. z:

 • ustawy z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), która dotyczy prowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego i wprowadza ułatwienia w kontakcie strony z sądem; proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • ustawy z 5.7.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), która dotyczy ułatwienia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby fizycznej wpisanej do CEIDG na analogicznych zasadach jak za życia przedsiębiorcy, w okresie, co do zasady, między otwarciem spadku a jego działem;
 • projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 1296), który dotyczy wprowadzenia możliwości wnoszenia sprzeciwu co do części nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Ponadto w publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

SKŁAD AUTORSKI

Autorami komentarza są przede wszystkim praktycy – sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Apelacyjnego, sędziowie sądu okręgowego i rejonowego, radcowie prawni, adwokaci, notariusze, a także wykładowcy Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Śląskiego. W składzie autorskim są: SSN dr Helena Ciepła, SNSA dr Arkadiusz Cudak, SSN Bronisław Czech, SSN Katarzyna Gonera, prof. UŁ dr hab. Józef Jagieła, dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. dr hab. Andrzej Marciniak, SSO dr hab. Krystian Markiewicz, dr Agnieszka Michnik, Janusz Pietrzykowski †, SSN prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, dr Monika Rejdak, dr Andrzej Jan Szereda, SSN Tadeusz Żyznowski.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemami postępowania cywilnego.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU

Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości. Ponadto, w kolejnym wydaniu komentarza czytelnik może zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem.

PRECYZYJNA NAWIGACJA WEWNĘTRZNA

W zaktualizowanym komentarzu, prezentowanym w nowej szacie graficznej, dokonano także istotnych zmian w sposobie prezentowania treści przez Autorów, dzięki czemu komentarz jest bardziej czytelny, a korzystanie z niego stało się łatwiejsze. Komentarz wyróżnia się precyzyjną nawigacją wewnętrzną – spisy treści do artykułów, przejrzysta struktura, tytuły tez, numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych,

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw. Czytelnik tego Komentarza może korzystać z wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych on-line.

Szczegóły

Premiera: Październik 2019 r.
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-812-8879-8
Liczba stron: 1150
Oprawa: Twarda
Waga: 1920 g